Stalker Là Gì? Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Stalker

Stalker Là Gì?

Stalker /´stɔ:kə/

Danh từ

 • Người đi oai vệ, người đi hiên ngang
 • Người đi lén theo

Theo từ điển Cambridge

Một người theo dõi và theo dõi bất hợp pháp một người nào đó, đặc biệt là phụ nữ, trong một khoảng thời gian. (A person who illegally follows and watches someone, especially a woman, over a period of time)

Trên diễn đàn Ask.fm cũng có nhiều thắc mắc tương tự như vậy. Có bạn hỏi là “Stalker là gì

Stalker Là Gì? Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Stalker
Stalker Là Gì? Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Stalker

Một số ví dụ liên quan Stalker

 • Here the deer have found refuge, as in a sanctuary, because there are no stalkers.
  Ở đây, con nai đã tìm được nơi ẩn náu, như trong một khu bảo tồn, bởi vì không có kẻ rình rập.
 • It is essential that the investigative powers of the police should be available to identify the stalker and bring him to justice.
  Điều cần thiết là các quyền lực điều tra của cảnh sát nên có sẵn để xác định kẻ theo dõi và đưa anh ta ra công lý.
 • Stalkers do not stick to the activities on a list.
  ⇢ Kẻ theo dõi không dính vào các hoạt động trong danh sách.
 • Stalkers know that certain actions do not necessarily break the law.
  ⇢ Kẻ theo dõi biết rằng một số hành động nhất định không nhất thiết phải vi phạm pháp luật.
 • As a recent successful prosecution has shown, more serious acts by stalkers, such as causing grievous bodily harm, are caught by the criminal law.
  ⇢ Như một vụ truy tố thành công gần đây đã chỉ ra, những hành vi nghiêm trọng hơn của những kẻ rình rập, như gây tổn hại cơ thể khủng khiếp, bị bắt bởi luật hình sự.
 • The suggestion that we should make stalkers into policemen means that we should expect them to carry out the duties of the police.
  ⇢ Đề nghị rằng chúng ta nên biến kẻ theo dõi thành cảnh sát có nghĩa là chúng ta nên mong đợi họ thực hiện nhiệm vụ của cảnh sát.

Lời kết

Như vậy, các bạn đã vừa đi tìm hiểu về stalker là gì rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu bài viết hữu ích, vui lòng chia sẻ nó ngay bây giờ các bạn nhé!