Triggered Là Gì? Định Nghĩa Từ Triggered Dễ Hiểu Nhất

Triggered là gì?

Triggered /ˈtrɪɡ.ɚd/

Triggered là một quá khứ và phân từ quá khứ của trigger, được hiểu là làm nổ ra, gây ra; khởi sự một hành động, khởi sự một quá trình.

Ví dụ: the smoke triggered off the alarm (Đám khói gây ra cuộc báo động)

Triggered (tính từ) theo định nghĩa của từ điển Cambridge là kích động – trải qua một phản ứng cảm xúc mạnh mẽ của sự sợ hãi, cú sốc, tức giận hoặc lo lắng, đặc biệt là vì bạn được tạo ra để ghi nhớ điều gì đó tồi tệ đã xảy ra trong quá khứ. Như vậy, theo đánh giá của Dịch Nghĩa Tiếng Anh thì triggered có nghĩa là kích động được sử dụng phổ biến hơn.

Ví dụ: I’m very easily triggered. (Tôi rất dễ bị kích động)

Triggered là gì
Triggered Là Gì? Định Nghĩa Từ Triggered Dễ Hiểu Nhất

Một số ví dụ về Triggered

  • When you’re triggered it can be hard to think rationally.
    ⇢ Khi bạn được kích động, thật khó để suy nghĩ hợp lý.
  • He doesn’t even watch the news in case he gets triggered by violent images.
    ⇢ Anh ta thậm chí không xem tin tức trong trường hợp anh ta bị kích động bởi những hình ảnh bạo lực.
  • Try this simple technique whenever you feel triggered at work or in relationships.
    ⇢ Hãy thử kỹ thuật đơn giản này bất cứ khi nào bạn cảm thấy bị kích động trong công việc hoặc trong các mối quan hệ.
Triggered Là Gì? Định Nghĩa Từ Triggered Dễ Hiểu Nhất 1
Triggered Là Gì? Định Nghĩa Từ Triggered Dễ Hiểu Nhất

Tổng kết

Như vậy, bài viết trên đây Dịch nghĩa tiếng Anh đã cung cấp một số thông tin liên quan về câu hỏi triggered là gì rồi. Hy vọng phần nào giúp các bạn hiểu được nghĩa của nó và đừng quên chia sẻ bài viết nếu các bạn cảm thấy có ích nhé!